• Vật liệu tốt vì lợi ích của xã hội
  • Chuyên gia vật liệu chức năng sinh thái
安利

Tìm hiểu Về An Lợi 

Phân loại toàn bộ

Tư cách và Danh dự

Vị trí ngành nghề

Doanh nghiệp kiểu mẫu quán quân đơn trong ngành sản xuất chế tạo toàn quốc

● Top 10 Công ty da nhân tạo ngành công nghiệp nhẹ toàn quốc, và giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng toàn diện

Anli

Đổi mới khoa học và công nghệ

Doanh nghiệp kỹ thuật cao mới trọng điểm quốc gia (Bộ Khoa Học và Công Nghệ)

● Trung tâm kỹ thuật doanh nghiệp được Quốc Gia chứng nhận (Ủy Ban Cải Cách và Phát Triển Quốc

Gia, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Tài Chính, Tổng Cục Hải Quan, Tổng Cục Thuế Nhà nước)

 Trạm công tác nghiên cứu sau tiến sĩ cấp Quốc Gia ( Bộ Tài nguyên nhân lực và bảo đảm xã hội Quốc

Gia, ủy viên quản lý sau tiến sĩ toàn quốc)

 Sảm phẩm trọng điểm mới của quốc gia (Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Tài Nguyên Môi

trường, Bộ Thương mại, Tổng cục Giám sát Chất lượng)

● Doanh nghiệp kiểu mẫu Sở hữu Trí tuệ quốc gia (Cục Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Gia)

 Giải thưởng ưu tú về sáng chế Trung Quốc

 Doanh nghiệp thí điểm về sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp trong ngành công

nghiệp Quốc Gia (Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin)

● Top 100 doanh nghiệp khoa học kỹ thuật ngành công nghiệp nhẹ Trung Quốc (Liên đoàn

Công nghiệp nhẹ Trung Quốc)

 Căn cứ địa nghiên cứu phát triển da tổng hợp PU Trung Quốc (Hiệp hội công

nghiệp gia công nhựa Trung Quốc)

 Doanh nghiệp sáng tạo kiểu mới tỉnh An Hủy (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Huy, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh An Huy)

 Doanh nghiệp kiểu mẫu đổi mới kỹ thuật tỉnh An Huy (Ủy ban kinh tế và thông tin hóa tỉnh An Huy)

● Trung tâm thiết kế công nghiệp tỉnh An Huy (Ủy ban kinh tế và thông tin hóa tỉnh An Huy)

● Trung tâm đổi mới sản xuất chế tạo vật liệu tổng hợp PU tỉnh An Huy (Sở kinh tế và thông tin hóa tỉnh An Huy)

● Top 100 doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh An Huy (Quản lý chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh An Huy)

 Doanh nghiệp kiểu mẫu liên hợp nghiên cứu ngành nghề tỉnh An Huy (Ủy ban kinh tế và công nghệ thông tin tỉnh An Huy, Sở giáo dục tỉnh An Huy)

 Top 100 doanh nghiệp phát minh sáng chế tỉnh An Huy (Cục sở hữu trí tuệ tỉnh An Huy, Sở kinh tế và thông tin hóa tỉnh An Huy, Sở giáo dục tỉnh An Huy)

 Giải thưởng vàng sáng chế tỉnh An Huy (Cục sở hữu trí tuệ tỉnh An Huy)

Anli

Thương hiệu hàng đầu về vật liệu composite polyurethane toàn cầu

Sức mạnh thương hiệu

Doanh nghiệp kiểu mẫu giáo dục thương hiệu công nghiệp quốc gia (Bộ Công nghiệp và thông tin hóa)

● Thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc (Tổng cục quản lý hành chính công thương Quốc Gia)

 Hàng thượng hiệu của Trung Quốc (Tổng cục kiểm dịch kiểm định giám sát chất lượng Quốc Gia)

 Doanh nghiệp kiểu mẫu an toàn chất lượng xuất khẩu Trung Quốc

● Giải thưởng chất lượng chính quyền tỉnh An Huy (chính quyền tỉnh An Huy)

 Lọt vào chung kết giải thưởng chất lượng toàn quốc (Hiệp hội chất lượng Trung Quốc)

 Top 50 doanh nghiệp có Sức mạnh sản xuất toàn diện của tỉnh An Huy (Chính quyền tỉnh An Huy)

Bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng

Nhà máy Công nghiệp Xanh Quốc Gia (Bộ Công nghiệp và Thông

tin hóa Quốc Gia)

● Doanh nghiệp kiểu mẫu thiết kế sản phẩm công nghiệp xanh toàn quốc

(Bộ Công nghiệp và Thông tin hóa Quốc Gia)

 “Doanh nghiệp ưu tú tiêu biểu cho môi trường Trung Quốc”

(Trung tâm phát triển môi trường bộ môi trường sinh thái Quốc Gia)

 doanh nghiệp tiên tiến trong tiết kiệm năng luwognj tỉnh An Huy

(Chính phủ tỉnh An Huy)

● Doanh nghiệp thành tín bảo vệ môi trường tỉnh An Huy

(Sở Sinh thái và Môi trường tỉnh An Huy)

 da tổng hợp sinh thái Trung Quốc (Hiệp hội công nghiệp gia công nhựa Trung Quốc)

 Chứng nhận tiêu chuẩn nhãn sinh thái quốc tế (Tập đoàn Intertek Anh Quốc)

 

Uy tín doanh nghiệp

Đơn vị trọng tín dụng và giữ hợp đồng toàn quốc (Tổng cục quản lý hành chính công thương quốc gia)

● Doanh nghiệp kiểu mẫu thành tín đảm bảo lao động tỉnh An Huy (Sở tài nguyên nhân lực và đảm bảo xã hội tỉnh An Huy)

 Là đơn vị có cấp bậc tín dụng nộp thuế loại A trong truy thu thuế suất địa phương tỉnh An Huy (Cục Thuế Vụ tỉnh An Huy)

 Đơn vị ưu tú trong xây dựng tín dụng xuất tại tỉnh An Huy (Hiệp hội các Công ty niêm yết An Huy, Hiệp hội chứng khoán tương lai tỉnhAn Huy)

● Doanh nghiệp tín dụng tỉnh An Huy (Hiệp hội liên doanh doanh nghiệp tỉnh An Huy)

 Khách hàng thành tín ngân hàng tỉnh An Huy (Hiệp hội ngân hàng tỉnh An Huy)

Chứng nhận trình độ chuyên môn

Doanh nghiệp chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp lưỡng hóa (thông tin

hóa và công nghiệp hóa) quốc gia (Bộ Công nghiệp và thông tin hóa)

● ISO14001 Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (Trung tâm chứng

nhận chất lượng Trung Quốc)

 ISO9001 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng(SGS)

 ISO50001 Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng (Trung tâm chứng nhận Tái Bảo Quảng Châu)

● IATF1694 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng công nghiệp ô tô(NSF-ISR)

 OHSAS18001 Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

(Trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc)

 Chứng nhận hệ thống quản lý bản quyền sở hữu trí tuệ (Công ty TNHH chứng nhận Trung Quy Bắc Kinh)

 

Anli
Anli
Anli

CONTACT

联系我们

Điện thoại:+0551-68992815  68991746  65896888
Fax:+0551-65896562
Email:algf@anli.cn   anligroup@126.com 

Địa chỉ: Khu mở rộng thuộc khu công nghiệp Đào Hoa, Khu Phát Triển Kinh Tế và Công Nghệ Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc (Ngã tư giao lộ giữa Đại lộ Phồn Hoa và Đại lộ sáng tạo)

安利 皖公网安备34012302000449号 © 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu An Lợi An Huy 皖ICP备05001034号-1 Hỗ trợ kỹ thuật: www.300.cn